A18

Actuador lineal amb fus trapezoïdal, interior a l'eix.