A15

Actuador elèctric de gran capacitat i velocitat