A13

Actuador lineal elèctric grans càrregues (10Tn)